MUA BÁN NÔNG SẢN NỘI ĐỊA VÀ XUẤT KHẨU

Cung cấp tất cả các giao dịch thương mại về các loại nông sản đồng thời là đại dại ủy thác nhập hàng khi khách hàng cần

Hợp tác xã Agri Organics được cho ra đời giúp Trung Tâm Logistics Nông Sản Xuất Khẩu Hậu Giang góp phần chia sẻ gánh nặng đầu ra cho các sản phẩm nông sản cũng như nông dân Việt Nam

Tại Agri Organics khách hàng có thể thực hiện tất cả các giao dịch thương mại liên quan đến nông sản như mua, bán hoặc ký gửi. Agri Organics đảm nhiệm vai trò thu mua và buôn bán tất cả các loại nông sản cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu quốc tế

MUA BÁN NÔNG SẢN NỘI ĐỊA VÀ XUẤT KHẨU

Để đa dạng chủng loại nông sản trong nước, điều hoà xuất nhập, Agri Organics còn có thêm chức năng nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nông sản quốc tế hoặc đại diện uỷ thác nhập hàng khi khách hàng có nhu cầu.

MUA BÁN NÔNG SẢN NỘI ĐỊA VÀ XUẤT KHẨU

Dịch vụ liên quan