DỊCH VỤ SƠ CHẾ, CẤP ĐÔNG, ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN

Quy trình thực hiện chặt chẽ với hệ thống xử lý hiện đại đáp ứng hơn 40 loại trái cây phổ biến ở Việt Nam cùng với hệ thông quản lý kiểm tra nghiêm ngặt

DỊCH VỤ SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, CẤP ĐÔNG NÔNG SẢN LẠNH:

Quy trình thực hiện chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế như: ISO, HACCP, BRC… Hàng hóa của khách hàng được đáp ứng đủ điều kiện khi xuất khẩu ra các thị trường khó tính, yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng.

Sau quy trình sơ chế và chế biến, sản phẩm được đưa đến hệ thống cấp đông với hệ thống làm lạnh hai cấp dùng môi chất Amoniac, hầm đông gió, hệ thống máy nén lạnh với công suất 50 tấn/ngày đêm.

Đặc điểm của hệ thống cấp đông:

+ cấp đông nhanh ở -45°C 

+ Hệ thống điều khiển điện lạnh trung tâm được kiểm soát bằng hệ thống tự động PLC của Siemens

DỊCH VỤ SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, CẤP ĐÔNG NÔNG SẢN LẠNH:

DỊCH VỤ PHÂN LOẠI, LỰA RỬA, ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN

Phân loại và lựa rửa

Dây chuyền phân loại, lựa rửa, đóng gói nông sản tươi hoàn toàn tự động  từ Châu Âu với công suất 1.000 tấn/ngày.

Hệ thống dây chuyền mới gồm 4 dây riêng biệt hoạt động 24/24 chuyên phục vụ sơ chế cho hơn 40 loại trái cây phổ biến ở Việt Nam: Thanh long, Sầu riêng, Mãng cầu, Chanh dây, Mít,...

Đóng gói nông sản

Quy trình đóng gói được kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu cân, tịnh, đóng gói, đóng thùng/đai thùng, dán nhãn thùng, cho đến chất xếp/đai pallet hoàn chỉnh sẵn sàng xuất hàng. 

Đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm rõ ràng và nhanh chóng khi cần

DỊCH VỤ PHÂN LOẠI, LỰA RỬA, ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN

Dịch vụ liên quan