Gọi ngay: 0939780777

  • Cụm CN Tập Trung Phú Hữu A, Giai Đoạn 1, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
  • sales@hanhnguyen.vn

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Hướng đến một công ty cung cấp dịch vụ Logistics nông sản xuất khẩu hàng đầu. Cùng nông dân và bạn hàng thế giới tạo ra bước đột phá, nâng cao vị thế mới cho nông sản Việt Nam.

Awesome Image

Sứ mệnh

Chúng tôi mang đến dịch vụ Logisitcs nông sản xuất khẩu chất lượng bằng tất cả trách nhiệm, trái tim và tình yêu đối với nông sản Việt Nam.

Awesome Image

Giá trị cốt lõi

Uy tín, Chất lượng, Hợp tác, Ý thức, Hiệu quả, Hướng đi mới.

Awesome Image