Gọi ngay: 0939780777

  • Cụm CN Tập Trung Phú Hữu A - Giai Đoạn 1, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
  • sales@hanhnguyen.vn

Toạ đàm "Đòn bẩy cho Logistics nông sản Đồng Bằng Sông Cửu Long"

Awesome Image
13 

Apr

Toạ đàm "Đòn bẩy cho Logistics nông sản Đồng Bằng Sông Cửu Long"Mô hình Logistics "Một điểm đến, đa dịch vụ" được đánh giá cao tại Toạ đàm
Tin tức mới